ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR FÖR INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER

 

I. ALLMÄNT

1. Härmed gäller sådana uttryck som "skola", "centrum", "vi" och "oss" International Language Centers, medan sådana uttryck som kund eller student syftar på motsatt part.

2. Giltighet
Allmänna bestämmelser och villkor är giltiga och gäller alla transaktioner med vara kunder. Kunden accepterar de generella bestämmelser och villkor genom att använda vara tjänster. Dessa bestämmelser och villkor gäller under hela samarbetets lopp och alla framtida affärstransaktioner och relationer. De först eller senare inträffande ogiltigheterna av en eller flera bestämmelser i Allmänna bestämmelser och Villkor påverkar inte giltigheten av de återstående villkoren. I sådant fall ska en sådan giltig bestämmelse stämma överens med det lagliga och ekonomiska syftet. Den engelska versionen av var webbsida, broschyrer eller annat tryckt material har företräde framför samma material på andra språk. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och andra saker som hänför sig till skolan eller till dess program utan förvarning.

3. Den gällande lagen och jurisdiktionen
Kontraktsrelationer och andra affärsrelationer mellan kunden och oss lyder uteslutande under ungerska lagar exklusive den internationella handelslagen. Den exklusiva jurisdiktionen för båda parter i alla tvistefrågor och konflikter är Budapest, Ungern.

 

 

II. SPRÅK UNDERVISNING

1. Individuella kurser
Individuella kurser planeras från måndag till fredag mellan kl. 08:00 och 20:00 och på lördagar från kl. 08:00 till 16:00. Uppskjutande måste meddelas på expeditionen minst 4 timmar innan start annars blir ni betalningsskyldiga. I fallet av 30 minuters försening utan någon tidigare konsultation med skolan under expeditionstiden kan lektionen inte bli garanterad. En minimal bokning krävs och innebär 2 timmar i veckan. Det finns ingen maximal bokning.

2. Gruppkurser
Det maximala antalet deltagare i en grupp är begränsat till 8 personer. Genomsnittligt finns det 3-5 personer i en grupp. Vi förbehåller oss rätten att ändra kursens program och/eller reducera antalet timmar om det finns färre än tre deltagare i en grupp. Det finns ingen återbetalning för frånvaro.

3. Speciella program
Våra speciella program organiseras i form av individuella kurser förutom några kurser som medför extra verksamheter eller har förekommit av rabatt. Beskrivningar av vara speciella program kan man hitta i vara broschyrer och på var webbsida.

4. Lärare
På var skola tilldelas varje student en lärare. Man kan byta sin lärare sa ofta som man vill och studenternas önskemal som gäller en särskild lärare tas under övervägande. Man behöver inte nämna några skäll för att bli undervisad av den önskade läraren men man måste anhålla om ombytet åtminstone en vecka i förväg.

 

5. Lektionens längd
Längden på varje lektion eller undervisningstimme är 50 minuter. Vid fyra timmars undervisning (eller längre) finns det en 30 minuters paus i mitten av undervisningstiden.

6. Inställda lektoner på grund av helgdagar
Alla inställda lektioner på grund av att skolan stänger en helgdag innebär inte någon kostnad för eleven och dessa talar vi om vid bokning.

7. Inskrivning
Inskrivningen träder i kraft genom att lämna in den fullständiga registreringsblanketten eller via anmälan genom e-post. När det gäller de omyndiga är föräldrarnas underskrifter obligatoriska.

 

 

 

III. BETALNING FÖR TJÄNSTER

1. Avgift för registrering
Avgiften för registrering är $50 (dock inte individuella privatlektioner). Denna summa dras av efter full betalning för studierna är erlagd.

2. Sätt att betala
Avgiften för undervisningen kan betalas vid ankomsten till skolan. Avgiften kan också betalas i förväg och avgifterna gjorda med hjälp av kreditkort eller banköverföringar MÅSTE betalas i förväg. Hela summan måste betalas senast vid kursens början. Pågående lektioner som inte är förbokade måste betalas med direktbetalning via banköverföring månadsvis.

3. Upphävande
Upphävande av kontrakten utan kostnader är möjligt endast åtminstone tre dagar innan kursen startar, det gäller alla banköverföringar samt betalning via Internet (Pay Pal). Upphävandet efter den tiden är möjligt inom de 3 första dagarna efter kursens början. I fallet av upphävandet efter kursens start på studentens begäran håller skolan inne $50 av den betalade summan inklusive avgifter för banköverföring, grupp- eller boendebokning, alla banköverföringar samt betalning via Internet (Pay Pal). Alla rabatter och gratis undervisning upphävs och dess kostnader dras bort från kostnadsersättning. I alla fall av upphävande efter att studenten har ankommit till skolan, måste informera en administrativt anställd SAMT e-maila hans eller hennes syfte att ställa in till info@hungarianlanguage.net
Tre dagar efter kursens start är upphävandet inte längre möjligt med undantag av speciella fall och enbart efter skolans medgivande. Vid upphävande av kontrakt behåller skolan $50.

4. Transport
Om det finns ändringar inom upphämtning från flygplatsen och den inte är nödvändig måste vi veta det åtminstone tre dagar innan den planerade ankomsten, annars kan vi inte upphäva upphämtnings kostnader från priset. Om upphämtning från flygplatsen var inbegripen i priset, det normala priset tilläggs till räkningen. Vad gäller försenade eller inställda flygningar, kan vi avstå från dessa avgifter, om man informerar skolan innan en förare har avrest till flygplatsen.

5. Rabatter
Alla deltagare som stannar på skolan längre än fyra veckor (minimum 20 lektioner) får 10 % rabatt på valfri kurskostnad bortsett från terminskursen samt grupptermin på sommaren. Alla tidigare studenter får en 10 % rabatt på undervisningens kostnader. Vi erbjuder rabatt i fall av en multipel bokning. Vi erbjuder också rabatter för företag som vill utbilda sin personal på samma tid inom ett kalenderår. För att få rabatt måste hela betalningen vara gjord i förskott.

6. Deposition
Bortsett från registreringsavgift krävs det ingen deposition.

 

7. Betalningsformer
Betalningen för alla avgifter kan ske på något av följande sätt:
Kontant i ungersk valuta
Kreditkort, minst en vecka före ankomst
Banköverföring, en vecka innan ankomst och en vecka innan förlängning av kurs.

8. Prisernas giltighet
Alla priser angivna i den här broschyren eller på web är giltiga mellan 12/2008 – 12/2010

9. Moms och andra skatter
Kursernas program på skolan är moms- och skattefria. Alla skatter är inräknade i priset för vistelse hos en familj (home stay) och för vistelse på skola. I priset för rum på andra ställen (t ex hotell, vandrarhem osv.) ingår inte skatter.

10. Information om banköverföringar
Studenterna står för alla kostnader som gäller betalningen i form av banköverföring för både elev och skola. Om betalningen är gjord via banköverföring måste vi bli informerade via e-mail eller brev på samma dag sändning sker om sändnings datum, summan, avsändarens namn. Alla banköverföringar måste göras åtminstone en vecka före ankomsten.

 

Namn på bank: Raiffeisen Bank 
Adress: Budapest, Hungary
Kontonamn: ILC Hungary Kft.
Kontonummer: För US Dollars: 12010116-00108516-002000058125
För alla andra valutor: 
SWIFT code: UBRTHUHB

11. Ansökan om visum
Studenter som behöver ha ett visum och ett inbjudningsbrev för att kunna resa måste betala kurskostnaderna samt andra kostnader i sin helhet innan skolan skickar ut ett inbjudningsbrev samt en extra registreringsavgift på $100.

 

 

IV. ANSVAR

1. Studenten tar ansvar för alla skadestånd som han/hon kan orsaka på skolan eller på bostaden. Skolan och personerna som arbetar för skolan kan inte bära ansvaret för den personliga egendomens förlust eller skada.

2. Fritidsaktiviteter
Studenten deltar i fritidssysselsättningar på egen risk. Skolan och personerna arbetande för skolan kan inte bära ansvaret för olyckor eller för den privata egendomens skador. Skolan rekommenderar studenterna att ordna ett passande medicinskt skydd för vistelsens tid (särskilt hälso-, olycks- och skadeståndsförsäkring). Skolan kan ge studenten information om diverse försäkringsbolag men rekommenderar ej en särskild av dem.

3. Omyndiga deltagare
Varken värdfamiljerna eller skolan kan ta på sig ansvaret för omyndiga deltagare. Skolans ansvar är begränsat till att genast informera studentens föräldrar i fall hans/hennes beteende bedöms som olämpligt eller oroväckande. De omyndiga studenternas uppehåll på studenthem, hotell, i lägenhet, hos familjen (home stay) eller på en annan logiform organiserade av skolan krävs föräldrarnas eller målsmans skriftliga samtycke.

4. Överenskommelse
Alla program som finns på var webbsida eller i denna broschyr är ett resultat av en förhandlingsuppgörelse. Skolan och organisatörerna förbehåller sig rätten att göra passande ändringar för att uppnå en ännu bättre service och undervisningsresultat. Om programmet inte kan bli genomfört till på grund av en högre makt blir alla upp tills detta moment åsamkade kostnaderna bibehållande eller fakturerade. En uppenbarlig försummelse som uppstått till följd av organisatörernas fel ska resultera i kostnadsersättning. Andra vidare anspråk ska inte tas under övervägande.

5. Genom att lämna in bokningsformuläret blir studenten skolans motsvarande part. Skolan förbehåller sig rätten att göra några ändringar i programmen. Varje muntlig överenskommelse är giltig bara då den bekräftas skriftligt. Skolan förbehåller sig rätten att korrigera tryck- och beräkningsfel. All information på den här listan är giltig f o m januari 2010.

 

 

 

To make a reservation, please complete the reservation form with the required information and click the "submit" button.

 

 

Adresss:
ILC Nyelviskola
1011 Budapest
Markovits Iván utca 4. I/5
Phone: +36 (01) 202 33 37
Mobile: +36 20 349 33 36
Fax: + 36 (01) 202 33 37
Email:info@hungarianlanguage.net

Transport
Aktiviteter
Boende
Gruppkurser
Barn
Kontakt