Metod

 

Våra språkkurser för Internationella gäster är tvådelade. Först den ofrånkomliga delen av att lära sig med hjälp av böcker i klassrummet, sedan den mer praktiska delen där man lär sig på stan, på pubar och restauranger. Våra lärare är väl införstådda, och förberedda, för de behov som språkstudenterna har för att kunna lära sig språket. Både för aspekterna kring grammatik såsom att prata och skriva. På våra kurser lägger vi mest vikt på att prata och praktiska instruktioner, våra elever lär sig ungerska mycket snabbare och kommer lättare ihåg ord och användbara fraser på det sättet.

 

Våra lärare är erfarna av att lära ut ungerska och alla har examen i att lära ut ungerska. Alla lärare har regelbundna utvärderingar, både med sig själva och med eleverna för att säkerhetsställa kvaliteten på utbildningen. Särskilda studieplaner kan utarbetas så att det passar dina önskemål om du t.ex. vill lära dig affärsungerska eller speciellt vokabulär för högre studier. Våra språklärare kan undervisa på vilken nivå som önskas, från nybörjare till professionella. Studenterna har individuella behov och sätt att lära sig på och våra lärare är beredda på att hjälpa till så mycket som möjligt, även att införskaffa de hjälpmedel som krävs.

 

 

 

To make a reservation, please complete the reservation form with the required information and click the "submit" button.

 

 

Adresss:
ILC Nyelviskola
1011 Budapest
Markovits Iván utca 4. I/5
Phone: +36 (01) 202 33 37
Mobile: +36 20 349 33 36
Fax: + 36 (01) 202 33 37
Email:info@hungarianlanguage.net

Transport
Aktiviteter
Boende
Gruppkurser
Barn
Kontakt