KURS I GRUPP

 

PRIVATA GRUPPKURSER
Privata kurser för din egen grupp kan ordnas för att fokusera på de kraven som är viktiga för dig. Detta är den mest flexibla av alla gruppkurser, kurser som planläggs enligt din smak, och tillgänglighet.

 

TERMINSKURSER
Varje terminsgrupp är organiserad för elever oberoende av förkunskaper. Kursen varar 12 veckor och ger deltagarna nog tid att bli bekantad med språket, samtidigt som det tillåter deltagaren att delta i andra aktiviteter, liksom arbete eller studerar på universitet. Vi har två olika startmöjligheter för denna kurs: i mitten av februari och i början av oktober. De flesta grupper består av 3-4 studenter, maxantal i varje grupp är 6 stycken studenter. Denna kurs innehåller även lärande om kultur och traditioner och passar bra för universitetsstudenter som inriktar sig på Ungern, det ungerska språket eller Centraleuropeiska studier. Denna kurs motsvarar en termin på de flesta universitet, till en bråkdel av kostnaden. Kursen passar också dem som vill bli riktigt bra på det ungerska språket. 

 

SOMMARKURSER
Denna kurs motsvarar nästan 2 terminskurser på bara 1 månad! Lektionerna hålls 5 ggr per vecka, 3 timmar per dag. Detta passar bra för universitetsstudenter eller för dem som vill kombinera sin sommarsemester med lärande. Det finns 3 sommarkurser varje år.
Ibland har vi öppna sommarkurser för grupper som är lite kortare, oftast ett par veckor, några timmar per lektion. Vänligen kontakta skolan för aktuella datum och priser.

 

BARN (CHILDREN)
Vara lärare är specialister på barnutbildning och vi erbjuder lektioner för barn i alla åldrar. Barnundervisningen äger rum i andra rum än lektionerna för de vuxna sa att ingen blir störd. För barn finns det två olika sätt att välja på, privata eller grupplektioner. Det finns även ett speciellt barnprogram vilket består i två timmar av dagliga lektioner, tre gånger per vecka i totalt fyra veckor. På de lektionerna med privatlärare med bara ett barn är lektionerna max 4 timmar per dag, (vi rekommenderar inte mer) i till 6 dagar i veckan men en lärare som är specialutbildad för att lära ut till barn. Det finns olika metodläror i läran av språk och deras fördelar beror på hur man interpreterar dem. Vi har inget fast studieprogram för varje person har olika behov och sin egen förmåga för att anamma ett språk (t.ex. det finns person med visuellt/hörsels minne.) Vad gäller barn, spelar också åldern och mognaden en stor roll. Vi förbereder var studieplan efter att ha gjort en placerings test, både skriftligt och muntligt, sedan kan vi forma ett program vilket motsvarar barnets individuella behov. Spel, sånger och musik spelar en viktig roll på lektionerna och gör barn intresserade. Rekvisita används ofta för att stödja läran med association.


Barntillsyn är tillgänglig mot ett symboliskt pris. Alla personal som arbetar med barn är kända på skolan och har stor erfarenhet i dessa frågor. Barnen tas om hand på säkra och trygga hem. Värdfamiljer kan organiseras hos de familjer som har barn i samma ålder som studentens barn.


För minderåriga som kommer till skolan - De behöver en skriftlig tillåtelse - ett brev som fastställer att du här målsmans tillåtelse att delta i ILC samt att det ger oss tillstånd att säkerhetsställa login för henne eller honom. Inkludera datum och era kontaktuppgifter. Brevet skall faxas till oss minst en vecka innan ankomst, och ett original brev måste visas upp vid skolans kontor vid ankomst.

 

 

 

To make a reservation, please complete the reservation form with the required information and click the "submit" button.

 

 

Adresss:
ILC Nyelviskola
1011 Budapest
Markovits Iván utca 4. I/5
Phone: +36 (01) 202 33 37
Mobile: +36 20 349 33 36
Fax: + 36 (01) 202 33 37
Email:info@hungarianlanguage.net

Transport
Aktiviteter
Boende
Gruppkurser
Barn
Kontakt