ZASADY I WARUNKI INTERNATIONAL LANGUAGE CENTERS

 

I. Zasady ogólne:
1. Poniżej, słowa "ILC", "szkoła","centrum","my" lub "nasze" odnosi się do International Language Centers, natomiast słowa "klient" czy "student" do strony zawierającej umowę.
2. Zasady ogólne obowiązują we wszystkich transakcjach biznesowych z naszymi klientami. Klienci, korzystając z naszych usług, akceptują zasady ogólne obowiązujące przez cały okres świadczenia usług. Obowiązują one również we wszystkich przyszłych transakcjach oraz stosunkach handlowych. Początkowe lub późniejsze zmiany warunków, nie wpływają na pozostałe warunki. W takim wypadku, warunek, który obowiązuje, jest najbliższy prawnemu lub ekonomicznemu celowi. Angielska wersja naszej strony, broszury czy każdego innego wydrukowanego materiału ma pierwszeństwo przed każdym takim materiałem w innym języku. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programów, cen lub innych kwestii dotyczących szkoły lub programów bez powiadomienia.
3. Stosowane prawa i jurysdykcje.
Warunki umowy oraz stosunki biznesowe są regulowane przez prawo Węgier, poza międzynarodowymi prawami handlowymi. Z przyczyn lokacyjnych, miejscem rozstrzygania wszelkich sporów będzie Budapeszt, Węgry.

 

 


II. Nauka języka: 

1. Kursy prywatne
Kursy prywatne mogą byc zaplanowane od poniedziałku do piątku pomiędzy 8.00 i 20.00, w soboty od 8.00 do 16.00 i w niedziele od 10.00 do 17.00. Wszelkie zmiany w godzinach prosimy zgłaszać najpóźniej na 4 godziny przed rozpoczęciem zaplanowanej lekcji. W innym wypadku, studenta obowiąuje opłata za lekcje. W przypadku 30-minutowego (lub ponad) opóźnienia, bez żadnych konsultacji ze szkołą w czasie godzin urzędowych, nie gwarantujemy, że lekcje się odbędą. Minimalna ilość godzin rezerwowanych w tygodniu to 2, nie ma żadnego maksimum.
2. Zajęcia grupowe.
Maksymalna liczba osób w grupie to 8 studentów. Zazwyczaj grupy składają się z 3-5 osób. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu kursu i/lub zmniejszenia liczby godzin, jeśli w grupie jest mniej niż 3 osoby. Nie obowiązuje zwrot kosztow za zajęcia, które zostały opuszczone. 
3. Programy specjalne.
Programy specjalne są organizowane jako kursy indiwidualne, jednak niektóre kursy zawierają zajęcia dodatkowe lub ograniczenia dotyczące dni i godzin z powodu zniżek. Opisy poszczególnych programów znajdują się na naszej stronie internetowej i w naszej broszurze. 
4. Nauczyciele.
Nauczyciele są przydzielani naszym studentom przez szkołę. Mogą się oni zmieniać na prośbę studenta, a konkretne preferencje jeśli chodzi o nauczyciela są brane pod uwagę. Prośby o zmianę nauczyciela powinno się składać z przynajmniej jedno-tygodniowym wyprzedzeniem. Nie gwarantujemy, że studentowi zostanie przydzielony wybrany przez niego nauczyciel.
5. Czas trwania zajęć.
Czas trwania każdej lekcji to 50 minut. Tych, którzy mają 4 lub więcej godzin dziennie, obowiązuje 30 minutowa przerwa.
6. Odwołanie zajęć z powodu świąt.
Wszystkie zajęcia odwołane z powodu świąt będą odrabiane bez żadnych dodatkowych kosztów.

7. Zapisy.
Zapisy są aktywowane po dostarczeniu wypełnionego formularza rezerwacji. Dla nieletnich, wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

 


III. OPŁATY ZA USŁUGI
1. Opłata rejestracyjna.

Przy wszystkich rezerwacjach (za wyjątkiem lekcji indiwidualnych), obowiązuje depozyt w wysokości $50, który jest dodawany do czesnego. Po dokonaniu całej wpłaty, opłata rejestracyjna jest odejmowana od kwoty całkowitej.
2. Rodzaj płatności
Opłata za lekcje dokonywana jest po przyjeździe do szkoły. Opłata za pośrednictwem kart kredytowych lub przelewu bankowego musi się odbyć w wyprzedzeniem. Cała kwota powinna być uregulowana przed rozpoczęciem kursu. Za zajęcia, które nie zostały wcześniej zarezerwowane, obowiązuje opłata przelewem bankowym.
3. Unieważnienie umowy.
Unieważnienie umowy bez żadnych skutków finansowych (oprócz opłat za przekazy bankowe lub PayPal, oraz depozyt za apartamenty i zajęcia grupowe) jest jedynie możliwe przynamniej na trzy dni przed rozpoczęciem kursu.
Unieważnienie jest również możliwe po upływie trzech dni, aż do trzech dni po dacie rozpoczęcia kursu. W tym przypadku, szkoła zatrzymuje $50 z wpłaconych pieniędzy jako opłatę manipulacyjną, anulowaną jeśli zajęcia sa odwołane w pierwszym dniu, plus wszelkie opłaty za przekazy bankowe oraz depozyty.
Wszelkie zniżki lub darmowe lekcje są anulowane, a ich koszt zostanie odjęty od pieniędzy zwróconych klientowi. W przypadku anulowania umowy po przyjeździe studenta do szkoły, konieczne jest poinformowanie administracji ORAZ wysłanie emaila o zamiarze rezygnacji na adres info@hungarianlanguage.com. Trzy dni po dacie rozpoczęcia kursu, unieważnienie umowy nie jest możliwe, poza szczególnymi przypadkami według naszego uznania. W każdym przypadku rezygnacji, depozyt w wysokości $50 zostanie utracony. 
4. Transport
W przypadku rezygnacji z transportu z lotniska, musimy być o tym poinformowani przynajmniej na trzy dni przed datą przyjazdu, wskazaną na formularzu rejestracyjnym. W przeciwnym razie opłata nie zostanie potrącona od kosztów całkowitych. W przypadku jeśli odbiór z lotniska jest darmowy, opłata zostanie dodana do rachunku. W przypadku opóźnionych lub odwołanych lotów możemy, według naszego uznania, zrezygnować z wymaganej płatności pod warunkiem, że szkoła zostanie poinformowana o fakcie zanim kierowca wyruszy na lotnisko.

 

5. Zniżki.
Wszyscy studenci, którzy zostają w szkole przez okres dłuższy niż 4 tygodnie (minimum 20 lekcji), otrzymują 10 % zniżki na wszystkie kursy ( z wyjątkiem programu semestralnego i letniego grupowego). Wszyscy byli studenci otrzymują 10% zniżki na kursy. Rownież z wielokrotnymi rezerwacjami oferujemy zniżki. Dla firm, ktore chcą wysłac kilku pracowników w jednym czasie lub w przeciągu jednego roku, oferujemy stawki korporacyjne. code: UBRTHUHB
6. Depozyt
Poza opłatą rejestracyjną, nie obowiązuje żaden depozyt.
7. Metody płatności.
Wpłaty mogą być dokonywane w następujący sposób:
Gotówka (Forint) Karta kredytowa (na tydzień przed przyjazdem)
Przelew bankowy (co najmniej na tydzień przed przyjazdem i na tydzień przed przedłużeniem kursu.
8. Ważność cen.
Ceny podane w broszurze oraz na stronie internetowej obowiązują od 10/2007 do 12/2008.
9. VAT i podatki.
Programy w naszej szkole są wolne od VAT i podatków. Ceny za zakwaterowanie u rodzin i w szkole zawierają wszystkie podatki. Ceny za pozostałe zakwaterowanie nie zawierają podatku.

10. Informacje o przelewach bankowych.
Nazwa banku: Raiffeisen Bank

Adres: Budapeszt, Węgry

Nazwa konta: ILC Hungary Kft.

Numer konta (dolary amerykańskie): 12010116-00108516-00200005

 

Inne waluty:

Kod SWIFT: UBRTHUHB

 

11. Podanie o wizę.
Studenci, którzy potrzebują wizę aby podróżować na Węgry i potrzebują zaproszenie, będą musieli wpłacić depozyt w wysokości $100 zanim szkoła wyśle zaproszenie.

 

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Student zobowiązuje się do odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez niego w szkole, w miejscu zakwaterowania, lub posiadłości należącej do właściciela. Szkoła ani żaden z jej pracowników nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za utratę rzeczy osobistych.
2. Zajęcia w czasie wolnym.
Udział w zajęciach odbywa się na ryzyko studenta. Ani szkoła ani jej pracownicy nie jest odpowiedzialna za wypadki lub szkody poniesione przez studentów.
Centrum zaleca, aby każdy student posiadał odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, jak również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na czas ich pobytu. Szkoła może dostarczyć informacji kontaktowych o różnych agencjach ubezpieczeniowych, jednak nie rekomenduje żadnej konkretnej firmy.
3. Nieletni uczestnicy.
ILC oraz rodziny goszczące nie może wziąść odpowiedzialności za nieletnich uczestników. Odpowiedzialność jest ograniczona do informowania rodziców lub opiekunów niezwłocznie, kiedy zachowanie nieletniego jest niepokojące.
Zakwaterowanie w hostelu, hotelu, apartamencie, u rodziny, lub jakiekolwiek inne zakwaterowanie organizowane przez ILC wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. Dzieci oraz młodzież w wieku 18 lat lub młodsza, bez opieki rodziców lub opiekunów wymagają autoryzowanego listu wyrażającego zgodę na naukę w ILC, i na pobyt w miejscu zakwaterowania zorganizowanym przez szkołę. List powinien być przesłany do nas faksem przynajmniej na tydzień przed przyjazdem, a oryginał listu należy dostarczyć do biura po przyjeździe.
4. Umowa.
Program określony na stronie internetowej/broszurze będzie uzgodnionym kursem. Szkoła i organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmian koniecznych do polepszenia usług. Jeśli program nie może być ukończony z przyczyn losowych, koszty poniesione do momentu rezygnacji mogą zostać zwrócone. Jeśli wina za nieukończenie kursu leży po stronie szkoły, zostanie zwrócona cała kwota. Żadne dalsze roszczenia nie będą konieczne.
5. Przez przesłanie formularza rezerwacji, student staje się stroną w umowie ze szkołą. Szkoła rezerwuje sobie prawo do nieszkodzących naszych studentom zmian. Wszelkie porozumienia ustne, muszą być zatwierdzone na piśmie. Szkoła zastrzega sobie prawo do poprawy błędów w pisowni oraz wyliczeniach. Wszystkie informacje w tej sekcji obowiązują od 01/2010.

 

 

 

To make a reservation, please complete the reservation form with the required information and click the "submit" button.

 

 

Adresss:
ILC Nyelviskola
1011 Budapest
Markovits Iván utca 4. I/5
Phone: +36 (01) 202 33 37
Mobile: +36 20 349 33 36
Fax: + 36 (01) 202 33 37
Email:info@hungarianlanguage.net

Transport
Zajęcia dodatkowe
Zakwaterowanie
Kursy grupowe
Dzieci
Kontakt