Algemene voorwaarden voor de ILC

 

I. Algemeen

 

1. Elk gebruik van de woorden 'school', 'centrum', 'ons', of 'onze' verwijst naar de International Language Centers. Elk gebruik van de woorden 'client' of 'student' verwijst naar de contractuele partij.

2. Geldigheid
De algemene voorwaarden zijn geldig voor alle zakelijke transacties met onze clienten. De client accepteert de algemene voorwaarden door gebruik te maken van onze diensten. Deze algemene voorwaarden zijn geldig binnen de periode waarin de zakelijke relatie zich volstrekt. Deze algemene voorwaarden zijn gelden ook voor latere transacties of zakenrelaties. De aanvankelijke of later voorkomende ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden tast de geldigheid van de andere bepalingen niet aan. In dat geval zal er akkoord gegaan worden met een geldige bepaling die het dichtstbij het wettelijke en economische doel van de bepaling ligt. De engelse versie van onze website, brochure en ander geprint materiaal heeft de overhand in materiaal in een andere taal. Wij behouden het recht om veranderingen aan te brengen in omschrijvingen, prijzen of andere zaken gerelateerd aan de school.

3. Toepasbare wet- en rechtsbevoegdheid
De contractuele relatie en andere zakelijke relaties tussen de client en ons zijn uitsluitend onderworpen aan de Hongaarse wetgeving, uitgezonderd de internationale verkoopwet. De rechtsbevoegdheid voor beide partijen zal plaatsvinden in Budapest, Polen.

 

 

 

II. Taalonderwijzing

 

1. Privecursussen
Individuele cursussen kunnen plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 20:00, en op zaterdag van 8:00 tot 16:00. Een uitstel van de lessen moet in het kantoor minimaal vier uur voor de aanvang, van de geplande les aangekondigd worden. Voor uitstel van lessen die voor 10:00 beginnen, wordt een afmelding op de dag ervoor, voor 20:00 verlangd. Ten gevalle van een vertraging van 30 minuten of meer, zonder raadpleging van de school tijdens onze openingsuren, kan participatie aan deze les niet worden gegarandeerd. Een minimumboeking van 2 wekelijkse uren wordt vereist. Er is geen maximum.

2. Groepcursussen
Het maximum aantal participanten binnen een groep is 8. Normalitair zijn er 3 tot 5 cursisten per groep. Wij behouden het recht het cursusprogramma te veranderen of het aantal lesuren te verlagen wanneer er minder dan 3 deelnemers in een groep aanwezig zijn. Er zal geen financiele teruggave plaatsvinden van gemiste lesuren.

3. Speciale cursussen
Voor speciale cursussen worden dezelfde voorwaarden gehanteerd als voor individuele cursussen, behalve het feit dat bepaalde cursussen extra activiteiten of beperkingen bevatten. Ontmoetingsdagen, afwijkende tijden en kortingen zijn hierbij inbegrepen. Omschrijvingen van de speciale cursussen zijn te vinden in onze brochure of op onze algemene website.

4. Leraren
Leraren worden toegewezen aan een client of student door de school zelf. Op aanvraag is het mogelijk om van leraar te wisselen. Er wordt rekening gehouden met de eventuele wens van een student voor een bepaalde leraar. Er bestaat geen recht waarop gewezen kan worden wanneer er niet door de gewenste leraar lesgegeven wordt. Elk verzoek voor verandering van leraar moet minstens een week vantevoren ingediend worden.

5. Lengte van de lessen
De lengte van iedere les, of lesuur, is 50 minuten. Tijdens studiedagen van vier uren of meer, zal er een pauze van een half uur plaatsvinden in het midden van de lesuren.

6. Geannuleerde lessen ten gevolge van vakantie
Alle geannuleerde lessen ten gevolge van het sluiten van de school of vakanties zullen altijd plaatsvinden zonder extra kosten voor de student.

7. Inschrijving
De inschrijving wordt door overgave van een volledig inschrijvingsformulier of door e-mail bewerkstelligd. Voor minderjarigen is een handtekening van ouders of een voogd verplicht.

 

 

 

III. Betaling voor diensten

 

1. Inschrijfkosten
Voor alle reserveringen (behalve individuele prive-lessen) is een borg van 50USD, welke wordt verrekend met het lesgeld.

2. Betalingswijzen
Het lesgeld wordt in principe betaald bij aankomst. Creditcard betalingen en overboeking MOETEN echter vooraf betaald worden. Ten alle tijden worden alle kosten voor het begin van de eerste les betaald. Het participeren van lessen is enkel mogelijk wanneer er betaald is per overboeking.

3. Beindiging van contract
Een beindiging van contract zonder maatregelen (afgezien van bankoverdracht/Pay Pal prijzen en borg voor apartement of groep) is enkel mogelijk wanneer dit ten minste drie dagen voor de start van de cursus aangegeven wordt. Wanneer het contract beindigt wenst te worden tussen dit tijdsbestek en drie dagen na aanvang van de cursus, brengt de school 50USD verwerkingskosten in rekening plus de gemaakte overdrachtkosten. (wanneer de beindiging de eerste dag gebeurd wordt dit verwaarloosd) In dit geval worden alle kortingen en gratis lessen opgeheven en deze kosten zullen van het terugbetaalde geld worden afgetrokken. Wanneer een student het contract wil beindigen is het noodzakelijk om een administratief werknemer van de school te informeren EN dit per e-mail te melden aan info@hungarianlanguage.net. Drie dagen na de start van een cursus is een beindiging niet meer mogelijk. Dit is enkel mogelijk bij hoge uitzondering en enkel in duidelijk overleg. In alle gevallen van beindiging van het contract zullen 50USD inschrijfkosten in rekening worden gebracht. Terugbetalingen worden binnen 2 tot 4 weken verwerkt en zullen geretourneerd worden via het Pay Pal systeem of cash in het kantoor.

4. Transport
Indien er een verandering is opgetreden in het tijdsstip van het luchthavenvervoer, moet de school hier ten minste drie dagen voor de originele aanvang, vermeld op het reservatieformulier van de student, over worden geinformeerd. Anders kunnen de extra kosten niet van de totale kosten van de student worden afgetrokken. Wanneer het luchthavenvervoer gratis inbegrepen is bij het lespaket zal bij wijziging de normale prijs voor het luchthavenvervoer opgeteld worden bij de totale kosten van de student. Wanneer een vlucht uitgesteld of geannuleerd is, worden hier geen kosten aan verbonden, op voorwaarde dat de school hierover telefonisch geinformeerd wordt voordat onze bestuurder naar de luchthaven is vertrokken.

5. Kortingen
Alle deelnemers die langer dan 4 weken in de school verblijven (met een minimum van 20 lessen) komen in aanmerking voor een korting van 10% op de cursusprijzen. (met uitzondering van het semesterprogramma en het zomergroepsprogramma) Ook voormalige studenten ontvangen 10% korting op hun lesgeld. Daarnaast bieden wij kortingen aan bij veelvoudige boekingen. Ook hebben wij bedrijfstarieven voor bedrijven die geinteresseerd zijn in het trainen van meerdere werknemers.

6. Borg
Afgezien van de registratiekosten, zijn er geen noodzakelijke borgsommen verbonden aan de cursussen.

7. Manieren van betaling
Betaling van alle soorten kosten is mogelijk op de volgende manieren:
-Contant (in Hongaarse Florinten)
-Credit Card (ten minste een week voor aankomst)
-Overboeking (ten minste een week voor aankomst en een week voor verlenging)

8. Geldigheid van prijzen
De prijzen die te vinden zijn in de brochure en op de internetsite zijn geldig van Oktober 2007 tot en met December 2008.

9. BTW en belastingen
De cursussen op deze school zijn vrij van BTW en andere belastingen in overeenkomst met de huidige wet. De prijzen voor de accomodatie bij een familie zijn inclusief belastingen, de prijzen voor de andere acommodaties zijn exclusief belastingen.

10. Informatie over overboekingen
Naam van de bank: Raiffeisen Bank
Adres: Budapest, Hungary
Naam rekeninghouder: ILC Hungary Kft.
Rekeningnummers:
Voor US Dollars: 12010116-00108516-00200005
Für andere Währung:
SWIFT code: UBRTHUHB

11. Visa
Studenten die reizen met een visum moeten een borg van 100USD betalen naast elke andere borg voordat de school hun een brief van uitnodiging stuurt.

 

 

IV. Aansprakelijkheid

 

1. De student neemt alle aansprakelijkheid op zich voor schade die hij of zij aan de school, in een huis of aan een eigendom van de huisbaas veroorzaakt. De school of elk personeelslid van de school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verliezen van persoonlijke eigendommen van de studenten.

2. Deelname activiteiten
Deelname aan een activiteit is geheel op eigen risico. De school of personeelsleden van de school kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade aan persoonlijke eigendommen. De student wordt aangeraden om een geschikte medische dekking te regelen tijdens hun verblijf, in het bijzonder een gezondheids-, ongeval- en persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. De school kan contactinformatie voor verschillende verzekeringsbureau's verstrekken mits nodig.

3. Minderjarige participanten
De families en de school zijn niet in staat de verantwoordlijkheid op zich te nemen voor minderjarige studenten. Wanneer het gedrag van een minderjarige als zorgwekkend wordt opgemerkt, wordt er contact opgenomen met de ouders of voogd van de student omdat zij verantwoordelijk worden gesteld voor de minderjarige. Het verblijf in een hostel, hotel, appartement, verblijf bij een gezin of iets dergelijks moet altijd schriftelijk goedgekeurd worden door de ouders of de voogden van een minderjarige participant. Kinderen die jonger dan 18 jaar zijn en die zonder begeleiding onze school bezoeken moeten een goedkeuringsbrief hebben en verblijven in een accomodatie verstrekt door de school. De brief moet minimaal 1 week voor aankomst gefaxt worden en de orignele brief moet afgegeven worden bij het kantoor bij aankomst.

4. Overeenkomst
Het programma zal dusdanig hetzelfde zijn als beschreven op de website en in de brochure. De school en de organisatie behoud echter het recht om veranderingen aan te brengen om zo hun diensten te verbeteren Als een programma niet kan worden afgemaakt als gevolg van ´Acts of God´ (overmacht), zullen de kosten ervoor worden ingehouden. Wanneer er een fout wordt gemaakt door een van de medewerkers van de school zal er volledige terugbetaling plaatsvinden. Andere claims zullen niet in beschouwing worden genomen.

5. Door het reserveringsformulier in te vullen, wordt de student een gecontracteerde van de school. De school behoudt het recht om veranderingen in het programma aan te brengen, mits deze niet nadelig zijn voor de student. Mondelinge overeenkomsten worden enkel geldig bevonden wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd. De school behoudt het recht om oplage- en berekeningsfouten te verbeteren. Alle informatie in deze lijst is geldig vanaf Januari 2008.

 

 

 

To make a reservation, please complete the reservation form with the required information and click the "submit" button.

 

 

Adresss:
ILC Nyelviskola
1011 Budapest
Markovits Iván utca 4. I/5
Phone: +36 (01) 202 33 37
Mobile: +36 20 349 33 36
Fax: + 36 (01) 202 33 37
Email:info@hungarianlanguage.net

Transport
Activiteiten
Accommodatie
Groep cursussen
Kinder
Contact